Tin tức - Sự kiện

img

Tham dự hội chợ Nhật bản 2019

28/05/2019

Tham dự hội chợ Nhật bản 2019

img

Thơm giòn Da cá bán tại Siêu thị Circle K...

28/05/2019

Thơm giòn Da cá bán tại Siêu thị Circle K...

img

Thơm giòn Da cá bán tại Siêu thị Coopmart

28/05/2019

Thơm giòn Da cá bán tại Siêu thị Coopmart

img

Khai trương công ty Phi Long

26/02/2019

Phi Long Food Manufactory Co., Ltd.